viernes, 17 de abril de 2009

Enquestes

Un enquesta serveix però recollir informació sobre la qual tu preguntes, sobre una cosa en concret i ajuden a millorar diversos serveis.
Has de fer les preguntes de les preguntes entenedores, en el qual no sigui difícil entendre-les.
Escales

Les escales serveix per ampliar i reduir. Si volem saber la mesura d’un objecte i no volem mesurar, pots posar una escala. Si ens donen l’escala 2:50 hem de saber sempre que el número 2 vol dir un centímetre del paper i que el 50 vol dir cinquanta centímetres de la realitat. Es fa servir aquesta escala més aviat per veure coses petites. I et serveix per veure-ho tot amb més aprop, aproximat.
L’escala 3:50 té dos parts. La part fictícia seria el 50 i la real el 3.
Per saber si una escala amplia o redueix hem de mirar sempre que si el número de davant és més gran que el de darrere amplia i si és al inrevés redueix.

Resum de fa temps

RESUM


En aquesta pagina (http://www.aaamatematicas.com/grade6.htm) he anat al apartat de 6é i he fet unes quantes activitats. Ara ficaré totes les activitats que hi havia, però nomes les subratllades son les que he fet.

* Introducció
* Valors posicionals
* Comparar i ordenar nombres
* Comparar i ordenar
* Suma
* Resta
* Arrodoniment i estimació
* Càlculs
* Divisibilitat
* Fraccions
* Decimals
* Percentatges, fraccions i decimals
* Proporcions
* Ràtios
* Matemàtica del consumidor
* Mesura -sistema mètric
* Mesura -temperatura
* Mesura -massa
* Mesura -lliures
* Mesura -volum
* Mesurament - llarg
* Mesura -llarg
* Mesurament - llarg
* Mesura -temps
* Perímetre i circumferència
* Superfície
* Volum
* Figures geomètriques
* Càlculs geomètrics
* Geometria
* Enters
* Expressions, equacions i desigualtats
* Estadística
* Notació científica
* Exponents
* Patrons

En activitat la de * Comparar i ordenar nombres vaig fer l’activitat de Comparar números de seis dígitos i la puntuació que vaig treure va ser:

Lección: Comparar números de seis dígitos
Fecha: 10:37,12/31/2008

Correctas = 15 Incorrectas = 5
Total de preguntas = 20
Porcentaje correcto = 20

El puntaje para cada conjunto 10 preguntas es:
90%
100%
90%
Las preguntas tuvo: 1 correcto & 0 incorrecto

Comparar números de seis dígitos,4209935,10:37,12/31/2008,29,2,31,94

En la activitat de * Suma vaig fer l’activitat de *Sumar números de cuatro dígitos i la puntuació que vaig treure va ser

Lección: Suma de números de cuatro dígitos
Fecha: 10:50,12/31/2008

Correctas = 20 Incorrectas = 0
Total de preguntas = 20
Porcentaje correcto = 20

El resto de las preguntas tuvo: 7 correcto & 0 incorrecto

Suma de números de cuatro dígitos,4284358,10:50,12/31/2008,7,0,7,100

En la activitat de *Resta vaig fer l’activitat de * Restar números de cuatro dígitos i la puntuació que vaig treure va ser:

Lección: Resta de números de cuatro dígitos
Fecha: 11:12,12/31/2008

Correctas = 18 Incorrectas = 2
Total de preguntas = 20
Porcentaje correcto = 20

El resto de las preguntas tuvo: 1 correcto & 2 incorrecto

Resta de números de cuatro dígitos,4434636,11:12,12/31/2008,1,2,3,33

Aquesta em sembla molt entrenadora i molt treballada perquè hi ha un piló de activitats amb la seva pròpia explicació i t’ajuda molt i al final et posa els resultats que as tret. Jo he ficat tots els resultats de cada activitat, els resultats son aquells que estan subratllats. I he pesat un bon rato fent tots aquests exercissis de la pagina de: (http://www.aaamatematicas.com/grade6.htm

lunes, 2 de marzo de 2009

Resum 2

TEMPERATURES: NOMBRES AMB SIGNES.

Els signes en el que vam treballar eren - i el +. Els graus son un tipus de mesura que fem servir per mesurar. Exemples:

15 graus sota zero: -15
125 graus per sobre del zero: +125
10 graus per sota del zero: -10
55 graus per sobre del zero: +55

Tambe es fa servir els graus per dividir la terra. Aquets signes (><) volen dir mes o menys, el signe <> vol dir de mes a menys.

Els signes + i - :

- + = -
+ - = -
- - = +
+ + = -

per exemple:

+12 -(-2) +4= +16

Variacions:

Quan tenim un termometre i mirem en una hora i al cap de un rato que hagi canviat de temperatura ho mirem doncs veurem que hi ha hagut una variacio, per exemple, si estem a +8 ºC i pasem a estar a 10ºC doncs la variacio sera de 2ºC.
lunes, 16 de febrero de 2009

Dubtes!

Hola, aquesta apartat es per si algu te algun dubte doncs que el fiqui aqui i entre jo i la gent que nira posant els seus missatgets doncs solocionarem els problemes, vale?
Adeu!

att; Pol Francàs Calls [el de la pagina]

jueves, 12 de febrero de 2009

Gmail o Hotmail

Hola, aqui siusplau hem podrieu deixar gravats els vostres Gmails o Hotamails siusplau.

els meus correus son:

Hotmail: pol11_@hotmail.com
Gmail: pol.francas.calls.plamarcell@gmail.com

Adeu!!

Att; Pol Francàs Calls

Resums matematiques

Aqui teniu que penjar els vostresi els meus resums de mates i apunts de mates osigui tot lo que estigui relacionat amb les matematiques! Adeu!

Att; Pol Francàs Calls

Hola

Hola, em dic pol i ara me fet un nou BLOGGER :)
Bueno hos volia dir que ara aqui en aquest bloc penjare els meus resums i altres activitats que fare a Matematiques espero que hos agradin i si pudeu perque no se encara com va aixo fiqueu el bostre propi cumentari :D , bueno adeu i escriviume si pudeu !!!

Att; Pol Francàs Calls