lunes, 2 de marzo de 2009

Resum 2

TEMPERATURES: NOMBRES AMB SIGNES.

Els signes en el que vam treballar eren - i el +. Els graus son un tipus de mesura que fem servir per mesurar. Exemples:

15 graus sota zero: -15
125 graus per sobre del zero: +125
10 graus per sota del zero: -10
55 graus per sobre del zero: +55

Tambe es fa servir els graus per dividir la terra. Aquets signes (><) volen dir mes o menys, el signe <> vol dir de mes a menys.

Els signes + i - :

- + = -
+ - = -
- - = +
+ + = -

per exemple:

+12 -(-2) +4= +16

Variacions:

Quan tenim un termometre i mirem en una hora i al cap de un rato que hagi canviat de temperatura ho mirem doncs veurem que hi ha hagut una variacio, per exemple, si estem a +8 ºC i pasem a estar a 10ºC doncs la variacio sera de 2ºC.
No hay comentarios:

Publicar un comentario