viernes, 17 de abril de 2009

Enquestes

Un enquesta serveix però recollir informació sobre la qual tu preguntes, sobre una cosa en concret i ajuden a millorar diversos serveis.
Has de fer les preguntes de les preguntes entenedores, en el qual no sigui difícil entendre-les.
Escales

Les escales serveix per ampliar i reduir. Si volem saber la mesura d’un objecte i no volem mesurar, pots posar una escala. Si ens donen l’escala 2:50 hem de saber sempre que el número 2 vol dir un centímetre del paper i que el 50 vol dir cinquanta centímetres de la realitat. Es fa servir aquesta escala més aviat per veure coses petites. I et serveix per veure-ho tot amb més aprop, aproximat.
L’escala 3:50 té dos parts. La part fictícia seria el 50 i la real el 3.
Per saber si una escala amplia o redueix hem de mirar sempre que si el número de davant és més gran que el de darrere amplia i si és al inrevés redueix.

Resum de fa temps

RESUM


En aquesta pagina (http://www.aaamatematicas.com/grade6.htm) he anat al apartat de 6é i he fet unes quantes activitats. Ara ficaré totes les activitats que hi havia, però nomes les subratllades son les que he fet.

* Introducció
* Valors posicionals
* Comparar i ordenar nombres
* Comparar i ordenar
* Suma
* Resta
* Arrodoniment i estimació
* Càlculs
* Divisibilitat
* Fraccions
* Decimals
* Percentatges, fraccions i decimals
* Proporcions
* Ràtios
* Matemàtica del consumidor
* Mesura -sistema mètric
* Mesura -temperatura
* Mesura -massa
* Mesura -lliures
* Mesura -volum
* Mesurament - llarg
* Mesura -llarg
* Mesurament - llarg
* Mesura -temps
* Perímetre i circumferència
* Superfície
* Volum
* Figures geomètriques
* Càlculs geomètrics
* Geometria
* Enters
* Expressions, equacions i desigualtats
* Estadística
* Notació científica
* Exponents
* Patrons

En activitat la de * Comparar i ordenar nombres vaig fer l’activitat de Comparar números de seis dígitos i la puntuació que vaig treure va ser:

Lección: Comparar números de seis dígitos
Fecha: 10:37,12/31/2008

Correctas = 15 Incorrectas = 5
Total de preguntas = 20
Porcentaje correcto = 20

El puntaje para cada conjunto 10 preguntas es:
90%
100%
90%
Las preguntas tuvo: 1 correcto & 0 incorrecto

Comparar números de seis dígitos,4209935,10:37,12/31/2008,29,2,31,94

En la activitat de * Suma vaig fer l’activitat de *Sumar números de cuatro dígitos i la puntuació que vaig treure va ser

Lección: Suma de números de cuatro dígitos
Fecha: 10:50,12/31/2008

Correctas = 20 Incorrectas = 0
Total de preguntas = 20
Porcentaje correcto = 20

El resto de las preguntas tuvo: 7 correcto & 0 incorrecto

Suma de números de cuatro dígitos,4284358,10:50,12/31/2008,7,0,7,100

En la activitat de *Resta vaig fer l’activitat de * Restar números de cuatro dígitos i la puntuació que vaig treure va ser:

Lección: Resta de números de cuatro dígitos
Fecha: 11:12,12/31/2008

Correctas = 18 Incorrectas = 2
Total de preguntas = 20
Porcentaje correcto = 20

El resto de las preguntas tuvo: 1 correcto & 2 incorrecto

Resta de números de cuatro dígitos,4434636,11:12,12/31/2008,1,2,3,33

Aquesta em sembla molt entrenadora i molt treballada perquè hi ha un piló de activitats amb la seva pròpia explicació i t’ajuda molt i al final et posa els resultats que as tret. Jo he ficat tots els resultats de cada activitat, els resultats son aquells que estan subratllats. I he pesat un bon rato fent tots aquests exercissis de la pagina de: (http://www.aaamatematicas.com/grade6.htm