viernes, 17 de abril de 2009

Escales

Les escales serveix per ampliar i reduir. Si volem saber la mesura d’un objecte i no volem mesurar, pots posar una escala. Si ens donen l’escala 2:50 hem de saber sempre que el número 2 vol dir un centímetre del paper i que el 50 vol dir cinquanta centímetres de la realitat. Es fa servir aquesta escala més aviat per veure coses petites. I et serveix per veure-ho tot amb més aprop, aproximat.
L’escala 3:50 té dos parts. La part fictícia seria el 50 i la real el 3.
Per saber si una escala amplia o redueix hem de mirar sempre que si el número de davant és més gran que el de darrere amplia i si és al inrevés redueix.

No hay comentarios:

Publicar un comentario